Wat doen wij?

Mensen die goed bruikbare kleding en schoenen over hebben, kunnen deze inleveren bij de Kledingbank. Hier worden de kleding en schoenen door vrijwilligers op maat gesorteerd en in de ‘winkel’ geplaatst. Zo kunnen mensen die kleding en schoenen nodig hebben, deze kosteloos komen uitzoeken. Dit gebeurt na doorverwijzing en op afspraak.

Vrijwilligers

Kledingbank Doetinchem werkt uitsluitend met vrijwilligers die de kleding in ontvangst nemen, sorteren en weer uitgeven aan de cliënten.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Denk dan ook eens aan ons, misschien hebben wij mogelijkheden voor u. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kledingbank Doetinchem wordt gevormd door:
Karin Geurts:                 Voorzitter
Marcia Maatman:          Secretaris
Peter van de Wouw:      Penningmeester
Janneke van Renssen:  Bestuurslid
Ria Ros:                         Bestuurslid

De bestuursleden zijn bereikbaar via e-mail: kledingbankdoetinchem@gmail.com

Beleidsplan 2016-2018 Jaarrekening 2014 | Jaarverslag 2015  | Jaarverslag 2016 | Jaarverslag 2017

Bankrekening NL11RABO0195273273 t.n.v. Stichting Kledingbank Doetinchem.
RSIN nummer is 854398181.
De Stichting Kledingbank Doetinchem is een ANBI goedgekeurde instelling.