Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bedankt !

Om ons werk voort te zetten kunnen wij uw steun heel goed gebruiken. Indien u bereid bent ons financieel te ondersteunen dan kunt u dit doen door: een bedrag over te maken op rekeningnummer NL11RABO0195273273 t.n.v. Stichting Kledingbank Doetinchem.                                                                                                                                                                                                           Uw gift is fiscaal aftrekbaar, Stichting Kledingbank Doetinchem is aangemerkt als ANBI.