Kledingbank Doetinchem

Stichting Kledingbank Doetinchem is een ANBI-goedgekeurde instelling.
RSIN: 854398181
Bank: NL11RABO0195273273
Bank: INGNL123445678

Postadres
Kledingbank Doetinchem
Postbus 100
7000 BC Doetinchem

Bezoekadres
Stationsweg 1
7454 ER Doetinchem
0481-3556628
info@kledingbankdoetinchem.nl

Doelstellingen
Hoofdlijnen
beleidsplan

Functie van de bestuurders (voorzitter, secretaris, penningmeester…)
Namen van de bestuurders
Beloningsbeleid
Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
bron