Aanmelding

Mensen uit de doelgroep kunnen aangemeld worden door een hulpverlenende instantie. Dit kunnen bijvoorbeeld buurtcoaches, (huis)artsen, wijkverpleegkundigen, leerkrachten, maar ook kerken, moskeeën, schuldhulpverlening en gemeentelijke instellingen zijn.

Voor elke aanvraag moet een nieuw verwijsformulier worden ingevuld. Dit kan twee keer per jaar, één keer voor de zomer en één keer voor de winter. Als de verwijzing ontvangen is, wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan onze winkel.

Het verwijsformulier kan alleen nog digitaal worden ingevuld. 

Digitaal verwijsformulier

 

 

Uitgifte

Cliënten worden door de medewerkers van de Kledingbank ontvangen op het afgesproken tijdstip. De naam en geboortedatum van de cliënt en eventuele gezinsleden worden vergeleken met het indentiteitsbewijs. Medewerkers helpen de cliënt(en) vervolgens met het uitzoeken van kleding. We dringen hierbij wel aan op passen, omdat de kleding niet geruild kan worden. Uitgangspunt is dat cliënten voor de lente / zomer en voor de herfst / winter een afspraak kunnen maken zodat ze elk seizoen zijn voorzien van kleding.

Er wordt geen kleding meegegeven voor personen die niet zijn meegekomen naar de winkel.

Wanneer een cliënt zonder tijdig af te zeggen niet op de afspraak komt vervalt de aanvraag en kan pas in het volgende seizoen een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 

Inzameling

Kleding kan op de hieronder genoemde dagen bij ons afgegeven worden.

Waar moet gedoneerde kleding aan voldoen?

De kleding moet schoon en heel zijn.

Ondergoed, badkleding en sokken/kousen worden niet ingenomen, tenzij het nieuw is. Dit is vanuit hygiënisch oogpunt.

Kleding kan worden gebracht op:

Maandagmiddag   13.30-16.30 uur

Dinsdagochtend     9.30-12.30 uur

Woensdagmiddag 13.30-16.30 uur

Donderdagochtend 9.30-12.30 uur

2e en 4e zaterdag van de maand   9.30-12.30