Afwegingskader doorverwijzing cliënten naar de kledingbank

Bedankt voor het invullen van het digitale verwijsformulier.

Vanuit uw professionele rol als hulpverlener kunt u goed inschatten of uw cliënten geholpen zijn met tijdelijke ondersteuning in de vorm van kleding om hun financiële situatie te ontlasten.

Bij doorverwijzing kunnen verschillende aspecten en overwegingen een rol spelen. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke factoren. Voor ons beeld en ter verbetering van onze dienstverlening willen we u vragen de factoren in beeld te brengen door aan te kruizen wat van toepassing is.

We zullen de gegevens anoniem verwerken en hebben als doel meer inzicht te krijgen in onze doelgroep.